Welkom bij Agrarische Natuur Vereniging Meervogel

Meervogel is een Agrarische natuurvereniging met zo'n 65 leden. Het gebied waarin Meervogel actief is beslaat ca. 3700 hectare in midden-Groningen.

De vereninging heeft ten doel het behartigen van de belangen in ontwikkeling van economisch, duurzame landbouw in evenwicht met milieu en het bevorderen van verantwoord beheer van natuur en landschap. De vereniging is opgericht op 10 december 2001.

In het gebied rondom het Schildmeer en Hoeksmeer worden in de winter ganzen opgevangen. Dit is op een oppervlakte van 1800 hectare.  

In het voorjaar en zomer worden op zo'n 1300 hectare weidevogels en akkervogels geholpen om hun legsels tot een goed einde te brengen. Met name grutto's zijn hierin onze doelsoort. Natuur en landbouw gaat op deze manier goed hand in hand.

De leden laten de burgers meeproeven van hun gebied door regelmatig hun boerderijen open te stellen en de jeugd oog te laten krijgen voor de schoonheid van het gebied en het belang van de landbouw.